Privacy policy

Privacy beleid

De gegevens worden door Cazo uitsluitend verzameld en verwerkt in het kader van haar werkzaamheden en dienstverlening op basis van haar wettelijke verplichtingen en de overeenkomst met de klant. De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden bewaard door Cazo voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te waarborgen.

Cazo zal de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving. Zij zal alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om inbreuken tegen te gaan.

De klant kan zijn persoonlijke gegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten verwijderen door dit per e-mail aan te vragen bij de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan Cazo op het adres Koen@cazo.be.

De klant kan zich tevens verzetten tegen de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan Cazo op het adres Koen@cazo.be.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door Cazo kunnen gericht worden aan Cazo op het adres Koen@cazo.be.